bilde-rapport

Eierskapskontroll i OrbitArena AS

30.09.2017
OrbitArena AS’ hovedoppgave er å drive yrkesmessig attføring som godkjent tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunenes eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.

Eierskapskontroll i OrbitArena AS

30.09.2017
OrbitArena AS’ hovedoppgave er å drive yrkesmessig attføring som godkjent tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunenes eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.