bilde-rapport

Eierskapskontroll i Strandveien 1 AS

30.10.2017
Strandveien 1 AS, tidligere RA-2 AS, var sentralt i vannverkssaken. Selskapet skulle etter at driften ble overført til NRA IKS i 2008, stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten. Revisjonen har blant annet etterkontrollert tidligere eierskapskontroll gjennomført i 2015. I tillegg ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet med fokus på risikovurderinger ved beslutning om eiendomsutvikling, offentlige anskaffelser og skatt.  
 

Eierskapskontroll i Strandveien 1 AS

30.10.2017
Strandveien 1 AS, tidligere RA-2 AS, var sentralt i vannverkssaken. Selskapet skulle etter at driften ble overført til NRA IKS i 2008, stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten. Revisjonen har blant annet etterkontrollert tidligere eierskapskontroll gjennomført i 2015. I tillegg ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet med fokus på risikovurderinger ved beslutning om eiendomsutvikling, offentlige anskaffelser og skatt.