bilde-rapport

Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)

30.04.2016
Aurskog-Høland Utviklingsselskaps formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring av eksisterende arbeidsplasser […] ved å erverve næringsområder for næringsformål og utvikle disse for videresalg. Revisjonen har blant annet undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres for selskapet, herunder oppfølging av eierinteressene.

Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)

30.04.2016
Aurskog-Høland Utviklingsselskaps formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring av eksisterende arbeidsplasser […] ved å erverve næringsområder for næringsformål og utvikle disse for videresalg. Revisjonen har blant annet undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres for selskapet, herunder oppfølging av eierinteressene.