bilde-rapport

Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Nedre Romerike

01.11.2020
Formålet med eierskapskontrollen har vært å undersøke styrevalgprosessene i kommunalt eide selskaper på Nedre Romerike.

Eierskapskontrollen viser at eiernes føringer for - og praksis ved valg av styremedlemmer, styrets sammensetning og styreevalueringer i all hovedsak er i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger for god eierstyring. Revisjonen mener imidlertid at eierne bør legge bedre til rette for å sikre en god ordning for arkivering og oppbevaring av valgkomiteenes referater og andre dokumenter, og dessuten vurdere om det kan være hensiktsmessig å etablere som ordning at representantskapene selv velger leder i valgkomiteen.
 

Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Nedre Romerike

01.11.2020
Formålet med eierskapskontrollen har vært å undersøke styrevalgprosessene i kommunalt eide selskaper på Nedre Romerike.

Eierskapskontrollen viser at eiernes føringer for - og praksis ved valg av styremedlemmer, styrets sammensetning og styreevalueringer i all hovedsak er i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger for god eierstyring. Revisjonen mener imidlertid at eierne bør legge bedre til rette for å sikre en god ordning for arkivering og oppbevaring av valgkomiteenes referater og andre dokumenter, og dessuten vurdere om det kan være hensiktsmessig å etablere som ordning at representantskapene selv velger leder i valgkomiteen.