bilde-rapport

Etikk og habilitet i Lørenskog kommune

30.06.2021
Revisjonen har undersøkt de ansattes kjennskap til og praktiseringen av kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen har også undersøkt praktiseringen av habilitetsregler i byggesaksavdelingen. Undersøkelsen viser at kommunen har rutiner for å følge opp arbeidet med de etiske retningslinjene, men mangler rutine for jevnlig å undersøke de ansattes kjennskap til de etiske retningslinjene. Undersøkelsen viser videre at de fleste ansatte i kommunen vet at kommunen har etiske retningslinjer, men det er ganske stor forskjell mellom de ansatte og mellom sektorer hvor god kjennskap de har til innholdet. Undersøkelsen viser også at kommunen og byggesaksavdelingen har rutiner for vurdering av habilitet, men ikke alle i byggesaksavdelingen har fått opplæring i å vurdere egen habilitet.

Etikk og habilitet i Lørenskog kommune

30.06.2021
Revisjonen har undersøkt de ansattes kjennskap til og praktiseringen av kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen har også undersøkt praktiseringen av habilitetsregler i byggesaksavdelingen. Undersøkelsen viser at kommunen har rutiner for å følge opp arbeidet med de etiske retningslinjene, men mangler rutine for jevnlig å undersøke de ansattes kjennskap til de etiske retningslinjene. Undersøkelsen viser videre at de fleste ansatte i kommunen vet at kommunen har etiske retningslinjer, men det er ganske stor forskjell mellom de ansatte og mellom sektorer hvor god kjennskap de har til innholdet. Undersøkelsen viser også at kommunen og byggesaksavdelingen har rutiner for vurdering av habilitet, men ikke alle i byggesaksavdelingen har fått opplæring i å vurdere egen habilitet.