bilde-rapport

Etikk og habilitet i Ullensaker kommune

14.10.2021
Revisjonen har undersøkt de ansattes kjennskap til og praktiseringen av kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen har også undersøkt praktiseringen av habilitetsregler i byggesaksavdelingen. Undersøkelsen viser at de fleste ansatte som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at kommunen har etiske retningslinjer og majoriteten har god eller svært god kjennskap til innholdet, men kommunen undersøker ikke jevnlig de ansattes kjennskap til de etiske retningslinjene. Når det kommer til habilitet, så har kommunen skriftlige rutiner for habilitetsvurdering for alle ansatte og for de folkevalgte. Undersøkelsen viser også at ikke alle ansatte i byggesaksavdelingen opplever at de har fått nødvendig opplæring om habilitet.

Etikk og habilitet i Ullensaker kommune

14.10.2021
Revisjonen har undersøkt de ansattes kjennskap til og praktiseringen av kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen har også undersøkt praktiseringen av habilitetsregler i byggesaksavdelingen. Undersøkelsen viser at de fleste ansatte som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at kommunen har etiske retningslinjer og majoriteten har god eller svært god kjennskap til innholdet, men kommunen undersøker ikke jevnlig de ansattes kjennskap til de etiske retningslinjene. Når det kommer til habilitet, så har kommunen skriftlige rutiner for habilitetsvurdering for alle ansatte og for de folkevalgte. Undersøkelsen viser også at ikke alle ansatte i byggesaksavdelingen opplever at de har fått nødvendig opplæring om habilitet.