bilde-rapport

Etterkontroll i Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB)

30.06.2018
Revisjonen har gjennomført en etterkontroll av eierskapskontrollen i 2016.

Etterkontroll i Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB)

30.06.2018
Revisjonen har gjennomført en etterkontroll av eierskapskontrollen i 2016.