Evaluering%20av%20pandemih%C3%A5ndteringen%20i%20Lillestr%C3%B8m%20kommune

Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune

28.04.2023
Romerike revisjon IKS har i perioden høsten 2022 og våren 2023 gjennomført en større evaluering av Lillestrøm kommune sin håndtering av koronapandemien. Bakgrunnen for evalueringen er en bestilling fra kommunestyret til kontrollutvalget i november 2021. Evalueringen har undersøkt kommunens oppfølging innen et bredt spekter av  sektoroppgaver, og har resultert i fire delrapporter. Delrapport 1 undersøker om kommunen hadde på plass planverk i tråd med kommunal beredskapsplikt, før Norge stengte ned 12.3.2020. I delrapport 2 belyses hvordan kommunen ivaretok smitteverntiltak og vaksinering. Delrapport 3 vurderer hvordan kommunen håndterte tjenesteproduksjonen under pandemien, med spesielt fokus på «sårbare grupper», og delrapport 4 undersøker hvilke konsekvenser pandemien hadde for de ansattes arbeidssituasjon.
 
Undersøkelsen viser at Lillestrøm kommune, til tross for å være en «ny» kommune det året pandemien inntraff, på mange områder hadde gode systemer på plass, og ikke minst håndterte pandemien på en profesjonell måte fra dag til dag. Pandemien ga kommunen på flere områder en bratt læringskurve. Revisjonen vurderer at man i etterkant av den to år lange pandemiperioden har svært gode muligheter til å dra lærdom av både positive og negative erfaringer.  

Mer om resultater fra evalueringen kan leses i følgende delrapporter:
Delrapport 1 - BEREDSKAP FØR COVID-19
Delrapport 2 - KOMMUNENS HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN - SMITTEVERNTILTAK OG VAKSINERING
Delrapport 3 - PANDEMIENS KONSEKVENSER FOR TJENESTEPRODUKSJONEN
Delrapport 4 - PANDEMIENS KONSEKVENSER FOR DE ANSATTES ARBEIDSSITUASJON
 
Evaluering%20av%20pandemih%C3%A5ndteringen%20i%20Lillestr%C3%B8m%20kommune

Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune

28.04.2023
Romerike revisjon IKS har i perioden høsten 2022 og våren 2023 gjennomført en større evaluering av Lillestrøm kommune sin håndtering av koronapandemien. Bakgrunnen for evalueringen er en bestilling fra kommunestyret til kontrollutvalget i november 2021. Evalueringen har undersøkt kommunens oppfølging innen et bredt spekter av  sektoroppgaver, og har resultert i fire delrapporter. Delrapport 1 undersøker om kommunen hadde på plass planverk i tråd med kommunal beredskapsplikt, før Norge stengte ned 12.3.2020. I delrapport 2 belyses hvordan kommunen ivaretok smitteverntiltak og vaksinering. Delrapport 3 vurderer hvordan kommunen håndterte tjenesteproduksjonen under pandemien, med spesielt fokus på «sårbare grupper», og delrapport 4 undersøker hvilke konsekvenser pandemien hadde for de ansattes arbeidssituasjon.
 
Undersøkelsen viser at Lillestrøm kommune, til tross for å være en «ny» kommune det året pandemien inntraff, på mange områder hadde gode systemer på plass, og ikke minst håndterte pandemien på en profesjonell måte fra dag til dag. Pandemien ga kommunen på flere områder en bratt læringskurve. Revisjonen vurderer at man i etterkant av den to år lange pandemiperioden har svært gode muligheter til å dra lærdom av både positive og negative erfaringer.  

Mer om resultater fra evalueringen kan leses i følgende delrapporter:
Delrapport 1 - BEREDSKAP FØR COVID-19
Delrapport 2 - KOMMUNENS HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN - SMITTEVERNTILTAK OG VAKSINERING
Delrapport 3 - PANDEMIENS KONSEKVENSER FOR TJENESTEPRODUKSJONEN
Delrapport 4 - PANDEMIENS KONSEKVENSER FOR DE ANSATTES ARBEIDSSITUASJON