shutterstock_733671838

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

17.03.2020
Den 4. desember avholdt revisjonen frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd på Romerike. Målgruppen var kirkeverger, økonomi- og regnskapsansvarlig og sentrale medarbeidere innenfor regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd. 
Trygve Nedland, spesialrådgiver i KA, belyste aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd i forbindelse med mva/mva-kompensasjon. Fellesråd og menighetsråd kommer i kontakt med begge ordninger og administrativ håndtering kan være krevende. Flere problemstillinger ble tatt opp, herunder transaksjoner mellom ulike organer innenfor den norske kirke, ulike inntektstyper, eiendom og utleie. Camilla Eide, oppdragsansvarlig revisor i RRI, delte erfaringer fra forrige års revisjon, og hva en bør fokusere på ved avleggelse av neste årsregnskap.

RRI vil avholde flere frokostseminarer der faglige tema blir satt på dagorden. Har du spørsmål eller forslag til tema for fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no.
shutterstock_733671838

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

17.03.2020
Den 4. desember avholdt revisjonen frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd på Romerike. Målgruppen var kirkeverger, økonomi- og regnskapsansvarlig og sentrale medarbeidere innenfor regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd. 
Trygve Nedland, spesialrådgiver i KA, belyste aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd i forbindelse med mva/mva-kompensasjon. Fellesråd og menighetsråd kommer i kontakt med begge ordninger og administrativ håndtering kan være krevende. Flere problemstillinger ble tatt opp, herunder transaksjoner mellom ulike organer innenfor den norske kirke, ulike inntektstyper, eiendom og utleie. Camilla Eide, oppdragsansvarlig revisor i RRI, delte erfaringer fra forrige års revisjon, og hva en bør fokusere på ved avleggelse av neste årsregnskap.

RRI vil avholde flere frokostseminarer der faglige tema blir satt på dagorden. Har du spørsmål eller forslag til tema for fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no.