bilde-rapport

Fastlegeordningen i Aurskog-Høland kommune

18.10.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Aurskog-Høland kommune ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning for sine innbyggere. Undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegetjenester til sine innbyggere. Revisjonen vurderer likevel at kommunen ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig antall leger og ledige listeplasser. Videre er det rom for en mer systematisk oppfølging av fastlegene fra kommunens side.

Fastlegeordningen i Aurskog-Høland kommune

18.10.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Aurskog-Høland kommune ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning for sine innbyggere. Undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegetjenester til sine innbyggere. Revisjonen vurderer likevel at kommunen ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig antall leger og ledige listeplasser. Videre er det rom for en mer systematisk oppfølging av fastlegene fra kommunens side.