bilde-rapport

Fastlegeordningen i Lørenskog kommune

05.01.2023
Revisjonen har sett nærmere på hvordan Lørenskog kommune ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning til sine innbyggere. Undersøkelsen viser at Lørenskog oppfyller forskriftskravene når det gjelder kapasietet, til tross for at ordningen er under press, også i Lørenskog kommune, og at kommunen er i sterk vekst. Videre viser undersøkelsen at kommunen i stor grad ivaretar sitt oppfølgingsansvar overfor fastlegene, men at det er noen forbedringsområder. Dette gjelder blant annet å sikre at informasjon om risiko og gjentatte avvik på legekontorene tilflyter kommunen samt å innhente erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende – noe som er et viktig bidrag til kvalitetsforbedring i tjenesten. Kommunen har også langt på vei sørget for en fastlegeordning med god tilgjengelighet for kommunens innbyggere.

Fastlegeordningen i Lørenskog kommune

05.01.2023
Revisjonen har sett nærmere på hvordan Lørenskog kommune ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning til sine innbyggere. Undersøkelsen viser at Lørenskog oppfyller forskriftskravene når det gjelder kapasietet, til tross for at ordningen er under press, også i Lørenskog kommune, og at kommunen er i sterk vekst. Videre viser undersøkelsen at kommunen i stor grad ivaretar sitt oppfølgingsansvar overfor fastlegene, men at det er noen forbedringsområder. Dette gjelder blant annet å sikre at informasjon om risiko og gjentatte avvik på legekontorene tilflyter kommunen samt å innhente erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende – noe som er et viktig bidrag til kvalitetsforbedring i tjenesten. Kommunen har også langt på vei sørget for en fastlegeordning med god tilgjengelighet for kommunens innbyggere.