bilde-rapport

Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune

19.04.2018
Revisjonens undersøkelse viser at Eidsvoll kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, noe som legger grunnlag for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Kommunen bør i det videre planarbeidet sikre at mål og tiltak for folkehelsearbeidet svarer på de folkehelseutfordringer som er identifisert i oversiktsdokumentet. Kommunen bør også sikre at folkehelsearbeidet forankres i alle kommunens sektorer.

Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune

19.04.2018
Revisjonens undersøkelse viser at Eidsvoll kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, noe som legger grunnlag for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Kommunen bør i det videre planarbeidet sikre at mål og tiltak for folkehelsearbeidet svarer på de folkehelseutfordringer som er identifisert i oversiktsdokumentet. Kommunen bør også sikre at folkehelsearbeidet forankres i alle kommunens sektorer.