bilde-rapport

Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune

02.11.2017
Gjerdrum kommune har etter revisjonens syn lagt et godt grunnlag for et folkehelsearbeid som er langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand som i all hovedsak innfrir kravene i lov og forskrift. Undersøkelsen viser videre at kommunen har organisert folkehelsearbeidet på en måte som legger til rette for koordinering og tverrfaglig involvering på tvers av kommunens sektorer. Revisjonen mener imidlertid det er et potensiale for et mer systematisk og forpliktende samarbeid.

Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune

02.11.2017
Gjerdrum kommune har etter revisjonens syn lagt et godt grunnlag for et folkehelsearbeid som er langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand som i all hovedsak innfrir kravene i lov og forskrift. Undersøkelsen viser videre at kommunen har organisert folkehelsearbeidet på en måte som legger til rette for koordinering og tverrfaglig involvering på tvers av kommunens sektorer. Revisjonen mener imidlertid det er et potensiale for et mer systematisk og forpliktende samarbeid.