bilde-rapport

Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune

09.11.2017
Revisjonen har sett på hvorvidt Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.

Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune

09.11.2017
Revisjonen har sett på hvorvidt Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.