bilde-rapport

Forundersøkelse av beredskap i Lørenskog kommune

30.10.2020
Revisjonen fikk i oppdrag å gi kontrollutvalget en kort innføring i kommunens beredskapsplikt på et generelt og overorndet nivå, og videre kartlegge risikoområder på beredskapsområdet. 

Revisjonens gjennomgang av kommunens risiko-og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner, samt opplysninger fra beredskapskoordinator, gir inntrykk av at kommunen jobber systematisk og helhetlig innenfor dette området.

Forundersøkelse av beredskap i Lørenskog kommune

30.10.2020
Revisjonen fikk i oppdrag å gi kontrollutvalget en kort innføring i kommunens beredskapsplikt på et generelt og overorndet nivå, og videre kartlegge risikoområder på beredskapsområdet. 

Revisjonens gjennomgang av kommunens risiko-og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner, samt opplysninger fra beredskapskoordinator, gir inntrykk av at kommunen jobber systematisk og helhetlig innenfor dette området.