bilde-rapport

Forundersøkelse av mobbing i skolen i Hurdal kommune

30.10.2021
Kontrollutvalget i Hurdal bestilte i møte 21.9.2021, (sak 25/21) en forundersøkelse om mobbing i skolen. Kontrollutvalget ønsker forundersøkelsen så raskt som mulig, og formålet er å kartlegge omfanget av mobbing, samt vurdere hva som kan være en god inngang til en eventuell forvaltningsrevisjon på området. Innenfor rammen av en forundersøkelse vil revisjonen søke å avdekke hvorvidt omfanget av mobbing i seg selv synes å utgjøre en risiko. Samtidig er det naturlig å undersøke om det ser ut til å foreligge svakheter på områder hvor kommunen ifølge opplæringsloven skal følge opp ulike plikter som omhandler skolemiljøet. 

Forundersøkelse av mobbing i skolen i Hurdal kommune

30.10.2021
Kontrollutvalget i Hurdal bestilte i møte 21.9.2021, (sak 25/21) en forundersøkelse om mobbing i skolen. Kontrollutvalget ønsker forundersøkelsen så raskt som mulig, og formålet er å kartlegge omfanget av mobbing, samt vurdere hva som kan være en god inngang til en eventuell forvaltningsrevisjon på området. Innenfor rammen av en forundersøkelse vil revisjonen søke å avdekke hvorvidt omfanget av mobbing i seg selv synes å utgjøre en risiko. Samtidig er det naturlig å undersøke om det ser ut til å foreligge svakheter på områder hvor kommunen ifølge opplæringsloven skal følge opp ulike plikter som omhandler skolemiljøet.