bilde-rapport

Forundersøkelse av prinsippsaker knyttet til reguleringsplanprosesser i Ullensaker kommune

30.06.2020
Formålet med denne forundersøkelsen har vært å vurdere risiko og vesentlighet knyttet til kommunens praktisering av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, om «uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet» (jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl § 4). Undersøkelsen skal gi kontrollutvalget nødvendige forutsetninger for å ta stilling til om det er grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon på området. 

Forundersøkelse av prinsippsaker knyttet til reguleringsplanprosesser i Ullensaker kommune

30.06.2020
Formålet med denne forundersøkelsen har vært å vurdere risiko og vesentlighet knyttet til kommunens praktisering av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, om «uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet» (jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl § 4). Undersøkelsen skal gi kontrollutvalget nødvendige forutsetninger for å ta stilling til om det er grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon på området.