img-10

Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune

31.08.2020
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse av rus- og psykisk helsetjeneste i Nannestad kommune, med formål om å kartlegge eventuelle risikoområder innenfor tjenesten. 

Forundersøkelser gjennomføres i de tilfeller kontrollutvalget er usikker på risiko på et område, og for for å undersøke om det er grunnlag for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. 
img-10

Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune

31.08.2020
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse av rus- og psykisk helsetjeneste i Nannestad kommune, med formål om å kartlegge eventuelle risikoområder innenfor tjenesten. 

Forundersøkelser gjennomføres i de tilfeller kontrollutvalget er usikker på risiko på et område, og for for å undersøke om det er grunnlag for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon.