bilde-rapport

Forundersøkelse av verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier i Gjerdrum kommune

30.06.2020
Forundersøkelsen konkluderer med at det kan være grunnlag for en forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll innenfor teknisk sektor. En slik undersøkelse bør ta for seg ansvarsområder som enten tilhører eiendom eller kommunalteknikk, og kanskje fortrinnsvis eiendom der konsekvensen av manglende vedlikehold kan vurderes som høyere.

Forundersøkelse av verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier i Gjerdrum kommune

30.06.2020
Forundersøkelsen konkluderer med at det kan være grunnlag for en forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll innenfor teknisk sektor. En slik undersøkelse bør ta for seg ansvarsområder som enten tilhører eiendom eller kommunalteknikk, og kanskje fortrinnsvis eiendom der konsekvensen av manglende vedlikehold kan vurderes som høyere.