bilde-rapport

Forundersøkelse om økonomisk sosialhjelp i Aurskog-Høland kommune

30.04.2020
Denne forundersøkelsen tar for seg i hvilken grad det er grunn til å forvente at kommunen har særskilte utfordringer på sosialhjelpsområdet, at kommunen ikke etterlever lover og forskrifter, og at eventuelle svakheter og mangler vil kunne få betydelige konsekvenser for sosialhjelpsmottakerne.
Etter revisjonens vurdering er det ikke tilstrekkelige indikasjoner på svakheter og mangler på sosialhjelpsområdet til å sette i gang med en forvaltningsrevisjon på dette tidspunktet.
 

Forundersøkelse om økonomisk sosialhjelp i Aurskog-Høland kommune

30.04.2020
Denne forundersøkelsen tar for seg i hvilken grad det er grunn til å forvente at kommunen har særskilte utfordringer på sosialhjelpsområdet, at kommunen ikke etterlever lover og forskrifter, og at eventuelle svakheter og mangler vil kunne få betydelige konsekvenser for sosialhjelpsmottakerne.
Etter revisjonens vurdering er det ikke tilstrekkelige indikasjoner på svakheter og mangler på sosialhjelpsområdet til å sette i gang med en forvaltningsrevisjon på dette tidspunktet.