bilde-rapport

Forundersøkelse om Akershus kunstsenter i Lillestrøm kommune

31.10.2020
Kontrollutvalget i Lillestrøm kommune ba revisjonen gjennomføre en forundersøkelse i forbindelse med en budsjettsprekk på byggingen av Akershus kunstsenter. Formålet med forundersøkelsen var å gi kontrollutvalget en kort innføring i anbefalt prosjektmetodikk for gjennomføring av investeringsprosjekter og kartlegge eventuelle risikoområder i forbindelse med gjennomføringen av dette aktuelle investeringsprosjektet. 

Gjennomgangen viser at budsjettoverskridelsene i dette byggeprosjektet hovedsakelig er knyttet til svakheter i planleggingsfasen. 

Forundersøkelse om Akershus kunstsenter i Lillestrøm kommune

31.10.2020
Kontrollutvalget i Lillestrøm kommune ba revisjonen gjennomføre en forundersøkelse i forbindelse med en budsjettsprekk på byggingen av Akershus kunstsenter. Formålet med forundersøkelsen var å gi kontrollutvalget en kort innføring i anbefalt prosjektmetodikk for gjennomføring av investeringsprosjekter og kartlegge eventuelle risikoområder i forbindelse med gjennomføringen av dette aktuelle investeringsprosjektet. 

Gjennomgangen viser at budsjettoverskridelsene i dette byggeprosjektet hovedsakelig er knyttet til svakheter i planleggingsfasen.