bilde-rapport

Forundersøkelse om kommunens håndtering av koronasituasjonen i Rælingen kommune

30.10.2020
Kontrollutvalget har bedt revisjonen om å forberede en undersøkelse om hvordan kommunen har håndtert ulike faser av koronakrisen. Revisjonen gjennomførte en forundersøkelse som beskriver ulike innfallsvinkler og problemstillinger for videre undersøkelser, der hovedtema er hvordan kommunen ivaretok sårbare grupper under pandemien. 

Forundersøkelse om kommunens håndtering av koronasituasjonen i Rælingen kommune

30.10.2020
Kontrollutvalget har bedt revisjonen om å forberede en undersøkelse om hvordan kommunen har håndtert ulike faser av koronakrisen. Revisjonen gjennomførte en forundersøkelse som beskriver ulike innfallsvinkler og problemstillinger for videre undersøkelser, der hovedtema er hvordan kommunen ivaretok sårbare grupper under pandemien.