shutterstock_710149084

Frokostseminar om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven

05.04.2020
RRI avholdt torsdag 22. august 2019 frokostseminar for kommunene på Romerike om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven.
RRI avholdt torsdag 22. august 2019 frokostseminar for kommunene på Romerike om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven. Hvordan påvirker de nye økonomibestemmelsene kommunene? Hva er økonomisk handleevne over tid? Dette var noen av temaene som ble tatt opp. Ny budsjett- og regnskapsforskrift ble gjennomgått av utredningsleder Knut Erik Lie fra Norges Kommunerevisorforbund. Det ble et vellykket frokostseminar med mange engasjerte deltakere.
 
RRI vil avholde flere frokostseminarer der faglige tema blir satt på dagorden. Har du spørsmål eller forslag til tema for fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no.
shutterstock_710149084

Frokostseminar om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven

05.04.2020
RRI avholdt torsdag 22. august 2019 frokostseminar for kommunene på Romerike om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven.
RRI avholdt torsdag 22. august 2019 frokostseminar for kommunene på Romerike om endringer i økonomibestemmelsene i kommuneloven. Hvordan påvirker de nye økonomibestemmelsene kommunene? Hva er økonomisk handleevne over tid? Dette var noen av temaene som ble tatt opp. Ny budsjett- og regnskapsforskrift ble gjennomgått av utredningsleder Knut Erik Lie fra Norges Kommunerevisorforbund. Det ble et vellykket frokostseminar med mange engasjerte deltakere.
 
RRI vil avholde flere frokostseminarer der faglige tema blir satt på dagorden. Har du spørsmål eller forslag til tema for fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no.