shutterstock_1895627227

Frokostseminar om internkontroll

01.11.2019
Tid: 2. februar  2018 kl. 8.00-10.45
Sted: Ringveien 4, Jessheim (RRIs lokaler)                                                            
Program 

Revisjonen inviterer til frokostseminar om internkontroll den 2. februar 08.30-10.45 (frokost kl. 08.00). Revisjonen ønsker å sette internkontroll på dagsordenen for å øke bevisstheten rundt hva et internkontrollsystem er og hva det betyr for effektiv og god drift i en kommune. Revisjonen har bred erfaring når det gjelder å undersøke kommunenes arbeid med internkontroll, både på overordnet- og sektornivå, og vil dele noen generelle funn og betraktninger. Videre vil to rådmenn fra Romerike dele kunnskap og erfaringer i arbeidet med å etablere betryggende kontroll. I tillegg vil revisjonssjef og medlem av kommunelovutvalget holde et innlegg om kommunelovutvalgets forslag til nye internkontrollbestemmelser.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men er særlig relevant for ledere og ansatte med ansvar for internkontroll som ønsker et mer helhetlig overblikk over kravene til internkontroll i en kommune.

Påmeldingen er avsluttet.

Presentasjon om kommunelovutvalgets forslag til nye internkontrollbestemmelser v/revisjonssjef
Presentasjon om rådmannens ansvar for internkontroll v/rådmannen Gjerdrum kommune
Presentasjon om erfaringer fra revisjon av internkontroll i kommuner på Romerike v/Øyvind Nordbrønd Grøndahl


Påmeldingsfrist: 23.4 2019

Seminaravgiften er 500,- pr deltaker


Påmelding avsluttet.
shutterstock_1895627227

Frokostseminar om internkontroll

01.11.2019
Tid: 2. februar  2018 kl. 8.00-10.45
Sted: Ringveien 4, Jessheim (RRIs lokaler)                                                            
Program 

Revisjonen inviterer til frokostseminar om internkontroll den 2. februar 08.30-10.45 (frokost kl. 08.00). Revisjonen ønsker å sette internkontroll på dagsordenen for å øke bevisstheten rundt hva et internkontrollsystem er og hva det betyr for effektiv og god drift i en kommune. Revisjonen har bred erfaring når det gjelder å undersøke kommunenes arbeid med internkontroll, både på overordnet- og sektornivå, og vil dele noen generelle funn og betraktninger. Videre vil to rådmenn fra Romerike dele kunnskap og erfaringer i arbeidet med å etablere betryggende kontroll. I tillegg vil revisjonssjef og medlem av kommunelovutvalget holde et innlegg om kommunelovutvalgets forslag til nye internkontrollbestemmelser.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men er særlig relevant for ledere og ansatte med ansvar for internkontroll som ønsker et mer helhetlig overblikk over kravene til internkontroll i en kommune.

Påmeldingen er avsluttet.

Presentasjon om kommunelovutvalgets forslag til nye internkontrollbestemmelser v/revisjonssjef
Presentasjon om rådmannens ansvar for internkontroll v/rådmannen Gjerdrum kommune
Presentasjon om erfaringer fra revisjon av internkontroll i kommuner på Romerike v/Øyvind Nordbrønd Grøndahl


Påmeldingsfrist: 23.4 2019

Seminaravgiften er 500,- pr deltaker


Påmelding avsluttet.