scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Frokostseminar om investeringsprosjekter

19.08.2022
TID:     6. oktober, kl. 08:30-12:00
STED:  Romerike revisjons lokaler i Jessheim

Alle har hørt om stupetårnet på Hamar som med sine opprinnelig budsjetterte 40 000 endte opp med en prislapp til slutt på 26 millioner kroner og tok syv år å bygge. Investeringsprosjektet har blitt et skrekkeksempel på hvor galt det kan bære av sted, og både politikere og kommuneledere har i etterkant ytret at «Dette kunne ikke skjedd i vår kommune!». Likevel har de fleste kommuner et eller to prosjekter på samvittigheten der ting ikke gikk som planlagt.

Denne morgenen vil vi summere opp noen gjennomgående funn fra våre undersøkelser på Romerike og si noe om hva vi som kommunenes revisor oppfatter som viktige fokusområder når det gjelder oppfølging og styring med investeringsprosjekter. Det kommer også ledere fra kommuner på Romerike for å gi oss sine verktøy og refleksjoner rundt hvordan man skal lykkes. I tillegg kommer Jostein Aksdal, som jobber tett opp mot kommunal sektor på området, for å gi politikerne sin «sjekkliste» av hva slags krav de bør stille til administrasjonen i sin kommune.
 
Program 

08:30 - 08:50 Frokost og småprat
 
08:50 - 09:00 Revisjonssjefen ønsker velkommen
 
09:00 – 09:30 Revisjon av investeringsprosjekter i kommunene på Romerike – hva forventer vi og hva finner vi?
Romerike revisjon har gjennomført både systemrettede revisjoner og hendelsesbaserte revisjoner i flere av kommunene på Romerike. Vi gjør rede for gjennomgående funn fra disse undersøkelsene og hva vi mener som et minimum bør være på plass for å sikre tilstrekkelig oppfølging og styring med prosjektene.
 
Lysbilder og opptak
 
09:40 – 10:10 Erfaringer fra Rælingen kommune, Eivind Glemmestad, kommunedirektør
Refleksjoner rundt eventuelle fallgruver og hva som er viktig for å sikre gjennomføring av investeringsprosjekter med lavest mulig risiko, samt hva som er god og tilstrekkelig rapportering til de folkevalgte når det gjelder prosjektene.
 
Lysbilder og opptak
 
10:20 – 11:00 Systemer og rutiner for god oppfølging i Lillestrøm kommune, Vidar Almsten, kommunalsjef eiendom
En gjennomgang av Lillestrøm kommunes internkontroll som skal sikre tilstrekkelig oppfølging og kontroll med sin store portefølje av investeringsprosjekter, samt hva slags rapporteringsregime kommunen har lagt seg på.
 
Lysbilder og opptak
 
11:10 – 11:50 Et politikerperspektiv, Jostein Aksdal, leder i Bergen Capital Management
Investeringsprosjekter kan fort oppleves så store og kompliserte at mange politikere ikke tør å stille kritiske spørsmål. Aksdal presenterer noen verktøy ("sjekkliste") for hva de folkevalgte bør se etter og stille spørsmål om. Han vil også si noe om hvordan en god prosjektmodell bør være utformet.

Lysbilder og opptak
 
11:50 – 12:00 Avsluttende kommentarer og spørsmål fra salen
 
 
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Frokostseminar om investeringsprosjekter

19.08.2022
TID:     6. oktober, kl. 08:30-12:00
STED:  Romerike revisjons lokaler i Jessheim

Alle har hørt om stupetårnet på Hamar som med sine opprinnelig budsjetterte 40 000 endte opp med en prislapp til slutt på 26 millioner kroner og tok syv år å bygge. Investeringsprosjektet har blitt et skrekkeksempel på hvor galt det kan bære av sted, og både politikere og kommuneledere har i etterkant ytret at «Dette kunne ikke skjedd i vår kommune!». Likevel har de fleste kommuner et eller to prosjekter på samvittigheten der ting ikke gikk som planlagt.

Denne morgenen vil vi summere opp noen gjennomgående funn fra våre undersøkelser på Romerike og si noe om hva vi som kommunenes revisor oppfatter som viktige fokusområder når det gjelder oppfølging og styring med investeringsprosjekter. Det kommer også ledere fra kommuner på Romerike for å gi oss sine verktøy og refleksjoner rundt hvordan man skal lykkes. I tillegg kommer Jostein Aksdal, som jobber tett opp mot kommunal sektor på området, for å gi politikerne sin «sjekkliste» av hva slags krav de bør stille til administrasjonen i sin kommune.
 
Program 

08:30 - 08:50 Frokost og småprat
 
08:50 - 09:00 Revisjonssjefen ønsker velkommen
 
09:00 – 09:30 Revisjon av investeringsprosjekter i kommunene på Romerike – hva forventer vi og hva finner vi?
Romerike revisjon har gjennomført både systemrettede revisjoner og hendelsesbaserte revisjoner i flere av kommunene på Romerike. Vi gjør rede for gjennomgående funn fra disse undersøkelsene og hva vi mener som et minimum bør være på plass for å sikre tilstrekkelig oppfølging og styring med prosjektene.
 
Lysbilder og opptak
 
09:40 – 10:10 Erfaringer fra Rælingen kommune, Eivind Glemmestad, kommunedirektør
Refleksjoner rundt eventuelle fallgruver og hva som er viktig for å sikre gjennomføring av investeringsprosjekter med lavest mulig risiko, samt hva som er god og tilstrekkelig rapportering til de folkevalgte når det gjelder prosjektene.
 
Lysbilder og opptak
 
10:20 – 11:00 Systemer og rutiner for god oppfølging i Lillestrøm kommune, Vidar Almsten, kommunalsjef eiendom
En gjennomgang av Lillestrøm kommunes internkontroll som skal sikre tilstrekkelig oppfølging og kontroll med sin store portefølje av investeringsprosjekter, samt hva slags rapporteringsregime kommunen har lagt seg på.
 
Lysbilder og opptak
 
11:10 – 11:50 Et politikerperspektiv, Jostein Aksdal, leder i Bergen Capital Management
Investeringsprosjekter kan fort oppleves så store og kompliserte at mange politikere ikke tør å stille kritiske spørsmål. Aksdal presenterer noen verktøy ("sjekkliste") for hva de folkevalgte bør se etter og stille spørsmål om. Han vil også si noe om hvordan en god prosjektmodell bør være utformet.

Lysbilder og opptak
 
11:50 – 12:00 Avsluttende kommentarer og spørsmål fra salen