shutterstock_714357475%20(1)

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon

16.01.2023
TID: 7. mars 2023 kl. 09.00-12.00
STED: RRI sine lokaler, Ringveien 4, Jessheim

Få saker er så uheldig for tillitt og omdømme som misligheter eller korrupsjon. Velferdssamfunnet i Norge baserer seg på tillit. Avtaler mellom partene i næringslivet er avhengig av tillit. Det er betydelig kostander knyttet til kontroll. Det er av den grunn viktig at kommunene har kunnskap om hvordan kriminelle aktører opererer. Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet innebærer sløsing med kommunale midler og medfører ineffektiv drift.

Seminaret er rettet mot økonomisjefer, regnskapssjefer, økonomikonsulenter og innkjøpere i kommunene. Andre med interesse for temaet er også velkomne. 


PROGRAM 

08:30-09:00 Frokost og mingling

09:00-09:30 Misligheter og korrupsjon i kommunene
Revisjonssjef Nina Neset deler erfaringer fra kommunene på Romerike

09:30-11:30 Misligheter og korrupsjon – Hva, hvordan og hvem (med pause)
Gunnar Holm Ringen og Stig Rune Johnsen fra PWC kommer i sitt foredrag inn på disse temaene:

 • Hva er økonomisk kriminalitet?
 • Ulike former for økonomisk kriminalitet inkl. hvitvasking, arbeidslivskriminalitet og fakturabedragerier (phishing)
 • Omfanget av korrupsjon basert på Global Economic Crime Survey (PwCs kartlegging)
 • Hvor og hvordan korrupsjon opptrer, caser
 • Hvordan avdekkes korrupsjon?
 • Forventet krav til antikorrupsjonsarbeidet i kommuner

11:30-12:00 Antikorrupsjon – hva kan revisor bidra med?
Revisjonssjef Nina Neset viser et eksempel på en enkel kontroll

Pris: Seminaret er gratis for RRI sine eierkommuner

Påmeldingen er avsluttet

shutterstock_714357475%20(1)

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon

16.01.2023
TID: 7. mars 2023 kl. 09.00-12.00
STED: RRI sine lokaler, Ringveien 4, Jessheim

Få saker er så uheldig for tillitt og omdømme som misligheter eller korrupsjon. Velferdssamfunnet i Norge baserer seg på tillit. Avtaler mellom partene i næringslivet er avhengig av tillit. Det er betydelig kostander knyttet til kontroll. Det er av den grunn viktig at kommunene har kunnskap om hvordan kriminelle aktører opererer. Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet innebærer sløsing med kommunale midler og medfører ineffektiv drift.

Seminaret er rettet mot økonomisjefer, regnskapssjefer, økonomikonsulenter og innkjøpere i kommunene. Andre med interesse for temaet er også velkomne. 


PROGRAM 

08:30-09:00 Frokost og mingling

09:00-09:30 Misligheter og korrupsjon i kommunene
Revisjonssjef Nina Neset deler erfaringer fra kommunene på Romerike

09:30-11:30 Misligheter og korrupsjon – Hva, hvordan og hvem (med pause)
Gunnar Holm Ringen og Stig Rune Johnsen fra PWC kommer i sitt foredrag inn på disse temaene:

 • Hva er økonomisk kriminalitet?
 • Ulike former for økonomisk kriminalitet inkl. hvitvasking, arbeidslivskriminalitet og fakturabedragerier (phishing)
 • Omfanget av korrupsjon basert på Global Economic Crime Survey (PwCs kartlegging)
 • Hvor og hvordan korrupsjon opptrer, caser
 • Hvordan avdekkes korrupsjon?
 • Forventet krav til antikorrupsjonsarbeidet i kommuner

11:30-12:00 Antikorrupsjon – hva kan revisor bidra med?
Revisjonssjef Nina Neset viser et eksempel på en enkel kontroll

Pris: Seminaret er gratis for RRI sine eierkommuner

Påmeldingen er avsluttet