shutterstock_1895627227

Frokostseminar om MVA-kompensasjon – utleie av fast eiendom og andre utvalgte problemstillinger

03.11.2023

TID: 28. november kl. 09.00-12.00
STED: Ullensaker kulturhus, Kisi
 
Momskompensasjon er et krevende område som er beheftet med risiko og det kan oppstå situasjoner hvor reglene kan fremstå som uklare og kompliserte å praktisere. Utleie av eiendom er et område der det kan være særlig vanskelig med korrekt håndtering. Vi har derfor fått Cecilie Dyrnes og Marianne Rødser fra Ernst & Young AS til å utdype innenfor dette temaet.

Seminaret er rettet mot økonomisjefer, regnskapssjefer, økonomikonsulenter, eiendomsavdelingen og andre i kommunen som jobber med mva-kompensasjon eller utleie av bygg. Andre med interesse for temaet er også velkomne. 


PROGRAM


08:30-09:00 Frokost og mingling

09:00-11:00 Utleie av fast eiendom - kommunale bygg (med pause)
 • Kombinerte bygg
 • Utleie kontra utlån – hva hvis leietaker gjør dugnad/får redusert kommunalt tilskudd mot å leie gratis?
 • Beregningsgrunnlag/dokumentasjon 5 %-regelen
 • Ubetydelighetsregelen/symbolsk betaling
 • Salg av fast eiendom
 
11:00-12:00 Andre utvalgte problemstillinger (med pause)
 • Bygging av rus- og psykiatriboliger/kommunale boliger sett opp mot Sandnes kommune-dommen – hva er viktig for kommunene å passe på fremover? Dokumentasjon/hva skal vedtaket inneholde?
 • Omtvistede krav/fakturaer
  • når vet vi om kravet er omtvistet – hva skal til? Hvilke dokumentasjonskrav gjelder?
  • Hvordan håndtere bokføringen av omtvistede krav?

PRIS: Seminaret er gratis for RRI sine eierkommuner

Påmeldingen er avsluttet
shutterstock_1895627227

Frokostseminar om MVA-kompensasjon – utleie av fast eiendom og andre utvalgte problemstillinger

03.11.2023

TID: 28. november kl. 09.00-12.00
STED: Ullensaker kulturhus, Kisi
 
Momskompensasjon er et krevende område som er beheftet med risiko og det kan oppstå situasjoner hvor reglene kan fremstå som uklare og kompliserte å praktisere. Utleie av eiendom er et område der det kan være særlig vanskelig med korrekt håndtering. Vi har derfor fått Cecilie Dyrnes og Marianne Rødser fra Ernst & Young AS til å utdype innenfor dette temaet.

Seminaret er rettet mot økonomisjefer, regnskapssjefer, økonomikonsulenter, eiendomsavdelingen og andre i kommunen som jobber med mva-kompensasjon eller utleie av bygg. Andre med interesse for temaet er også velkomne. 


PROGRAM


08:30-09:00 Frokost og mingling

09:00-11:00 Utleie av fast eiendom - kommunale bygg (med pause)
 • Kombinerte bygg
 • Utleie kontra utlån – hva hvis leietaker gjør dugnad/får redusert kommunalt tilskudd mot å leie gratis?
 • Beregningsgrunnlag/dokumentasjon 5 %-regelen
 • Ubetydelighetsregelen/symbolsk betaling
 • Salg av fast eiendom
 
11:00-12:00 Andre utvalgte problemstillinger (med pause)
 • Bygging av rus- og psykiatriboliger/kommunale boliger sett opp mot Sandnes kommune-dommen – hva er viktig for kommunene å passe på fremover? Dokumentasjon/hva skal vedtaket inneholde?
 • Omtvistede krav/fakturaer
  • når vet vi om kravet er omtvistet – hva skal til? Hvilke dokumentasjonskrav gjelder?
  • Hvordan håndtere bokføringen av omtvistede krav?

PRIS: Seminaret er gratis for RRI sine eierkommuner

Påmeldingen er avsluttet