shutterstock_1362257813%20(1)

Frokostwebinar om tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

18.01.2022
TID:     18. januar  2022 kl. 08:50-12:00
STED:  Elektronisk via Teams
 
Program

08:50-09:00   Velkommen og kort presentasjon av RRI ved avdelingsleder forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl
                                                   
09:00-09:45    Demensplan 2025 og nasjonale satsninger innen kommunal helse og omsorg ved seniorrådgiver Kristin Ekbråthen og seniorrådgiver Monica Gåsvatn, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Lysbilder og opptak 
 
09:45-10:00    Spørsmål og diskusjon, benstrekk

10:00-10:30    Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Aurskog-Høland
ved senior forvaltningsrevisor Kristin Fragell Lillevold


Lysbilder og opptak 

10:30-11:00    Hva har kommunen gjort etter forvaltningsrevisjonen? 
ved kommunalsjef helse og livsmestring Kjersti Vevstad


Lysbilder og opptak

11:00-11:15   Spørsmål og diskusjon, benstrekk

11:15-11:50    Veiviser demens, digital veiviser for hele forløpet
ved fagkonsulent Thea Cathrine Bredholt, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse


Lysbilder og opptak

11:50-12:00   Spørsmål og oppsummering
 

Påmeldingsfrist: 12. januar  2022
Ingen påmeldingsavgift Påmeldingen er avsluttet

 
shutterstock_1362257813%20(1)

Frokostwebinar om tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

18.01.2022
TID:     18. januar  2022 kl. 08:50-12:00
STED:  Elektronisk via Teams
 
Program

08:50-09:00   Velkommen og kort presentasjon av RRI ved avdelingsleder forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl
                                                   
09:00-09:45    Demensplan 2025 og nasjonale satsninger innen kommunal helse og omsorg ved seniorrådgiver Kristin Ekbråthen og seniorrådgiver Monica Gåsvatn, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Lysbilder og opptak 
 
09:45-10:00    Spørsmål og diskusjon, benstrekk

10:00-10:30    Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Aurskog-Høland
ved senior forvaltningsrevisor Kristin Fragell Lillevold


Lysbilder og opptak 

10:30-11:00    Hva har kommunen gjort etter forvaltningsrevisjonen? 
ved kommunalsjef helse og livsmestring Kjersti Vevstad


Lysbilder og opptak

11:00-11:15   Spørsmål og diskusjon, benstrekk

11:15-11:50    Veiviser demens, digital veiviser for hele forløpet
ved fagkonsulent Thea Cathrine Bredholt, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse


Lysbilder og opptak

11:50-12:00   Spørsmål og oppsummering
 

Påmeldingsfrist: 12. januar  2022
Ingen påmeldingsavgift Påmeldingen er avsluttet