bilde-rapport

Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter i Lørenskog kommune

04.03.2022
Digitaliseringsprosjektene i Lørenskog kommune gir både vesentlig økonomiske innsparinger og
frigjør ressurser til andre oppgaver. Det brukes i hovedsak estimater som grunnlag for å beregne
innsparingene. Revisjonen finner imidlertid lite måling av faktiske gevinster.
 
Det er utarbeidet en felles prosjektportal med felles metode og malverk for kommunens prosjekter.
Revisjonen mener denne kan være et viktig redskap for gevinstrealisering. Gjennomgangen viser at
prosjektene i svært varierende grad benytter disse verktøyene. Mange prosjektmapper mangler
sentral informasjon og innholdet i portalen er derfor lite egnet til å gi en samlet innsikt i prosjektene.
 
Prosjektstyringen og gevinstarbeidet har vært i stadig utvikling i Lørenskog kommune og mange
forbedringer er allerede gjort. Kommunedirektøren er godt i gang med å sikre helhetlige prioriteringer.
Revisjonen mener at det fortsatt er en del forbedringspotensial på styring og oppfølging. Revisjonen
tror Lørenskog kommune kan få enda mer ut av prosjektene ved å sørge for en mer målrettet
gevinstrealisering.
 

Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter i Lørenskog kommune

04.03.2022
Digitaliseringsprosjektene i Lørenskog kommune gir både vesentlig økonomiske innsparinger og
frigjør ressurser til andre oppgaver. Det brukes i hovedsak estimater som grunnlag for å beregne
innsparingene. Revisjonen finner imidlertid lite måling av faktiske gevinster.
 
Det er utarbeidet en felles prosjektportal med felles metode og malverk for kommunens prosjekter.
Revisjonen mener denne kan være et viktig redskap for gevinstrealisering. Gjennomgangen viser at
prosjektene i svært varierende grad benytter disse verktøyene. Mange prosjektmapper mangler
sentral informasjon og innholdet i portalen er derfor lite egnet til å gi en samlet innsikt i prosjektene.
 
Prosjektstyringen og gevinstarbeidet har vært i stadig utvikling i Lørenskog kommune og mange
forbedringer er allerede gjort. Kommunedirektøren er godt i gang med å sikre helhetlige prioriteringer.
Revisjonen mener at det fortsatt er en del forbedringspotensial på styring og oppfølging. Revisjonen
tror Lørenskog kommune kan få enda mer ut av prosjektene ved å sørge for en mer målrettet
gevinstrealisering.