bilde-rapport

Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

02.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Eidsvoll kommune følger sentrale prinsipper for prosjektoppfølging ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Blant annet er det viktig med et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, og revisjonen finner i sin undersøkelse at det med fordel kunne vært gjennomført flere behovs- og alternativanalyser i forkant av vedtak om investeringsprosjekter for å sikre dette. Undersøkelsen viser videre at det er et forbedringspotensial når det gjelder rapportering til de folkevalgte i forbindelse med investeringsprosjekter, i tillegg til å få på plass et prosjektrammeverk for å styrke internkontrollen rundt prosjektoppfølging av større investeringsprosjekter.

Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

02.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Eidsvoll kommune følger sentrale prinsipper for prosjektoppfølging ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Blant annet er det viktig med et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, og revisjonen finner i sin undersøkelse at det med fordel kunne vært gjennomført flere behovs- og alternativanalyser i forkant av vedtak om investeringsprosjekter for å sikre dette. Undersøkelsen viser videre at det er et forbedringspotensial når det gjelder rapportering til de folkevalgte i forbindelse med investeringsprosjekter, i tillegg til å få på plass et prosjektrammeverk for å styrke internkontrollen rundt prosjektoppfølging av større investeringsprosjekter.