bilde-rapport

Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland kommune

22.05.2017
Undersøkelsen viste at Aurskog-Høland kommune har etablert en modell for gjennomføring av planleggingsfasen i kommunens investeringsprosjekter på overordnet nivå, men innholdet i systemet er ikke på plass på undersøkelsestidspunktet. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag og kapittel 10.

Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland kommune

22.05.2017
Undersøkelsen viste at Aurskog-Høland kommune har etablert en modell for gjennomføring av planleggingsfasen i kommunens investeringsprosjekter på overordnet nivå, men innholdet i systemet er ikke på plass på undersøkelsestidspunktet. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag og kapittel 10.