bilde-rapport

Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune

01.08.2019
Revisjonen mener at hjemmetjenesten i Lørenskog kommune har systemer og praksis som i all hovedsak ivaretar både krav til internkontroll og kvalitet i tjenesten. Det fremkommer imidlertid forhold som både ledere og ansatte mener at kan forbedres.

Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune

01.08.2019
Revisjonen mener at hjemmetjenesten i Lørenskog kommune har systemer og praksis som i all hovedsak ivaretar både krav til internkontroll og kvalitet i tjenesten. Det fremkommer imidlertid forhold som både ledere og ansatte mener at kan forbedres.