bilde-rapport

Hjemmebaserte tjenester i Nes kommune

01.08.2019
Undersøkelsen viste at kommunen bør få på plass et helhetlig og tilfredsstillende internkontrollsystem for å sikre at kommunen etterlever kravene satt i lov og forskrift. Undersøkelsen viser at tjenesten langt på vei opplever å ivareta pasientenes grunnleggende behov.

Hjemmebaserte tjenester i Nes kommune

01.08.2019
Undersøkelsen viste at kommunen bør få på plass et helhetlig og tilfredsstillende internkontrollsystem for å sikre at kommunen etterlever kravene satt i lov og forskrift. Undersøkelsen viser at tjenesten langt på vei opplever å ivareta pasientenes grunnleggende behov.