bilde-rapport

IKT-sikkerhet i Rælingen kommune

01.11.2022
Revisjonen har sett nærmere på IKT-sikkerheten i Rælingen kommune, både når det gjelder overordnet styring og oppfølging av IKT-sikkerheten samt sikkerhet knyttet til internetteksponerte tjenester.

Vi finner at kommunen har fått på plass et godt grunnlag for å sikre styring og oppfølging av IKT-sikkerheten, men at det gjenstår arbeid nå det gjelder å følge opp og etterleve dette i praksis. For eksempel viser undersøkelsen at ansatte har for lite opplæring innen personvern og informasjonssikkerhet, og at praksis for å melde avvik på området ikke er god nok. I forbindelse med revisjonen ble det også gjennomført en inntreningningstest som fant sårbarheter i kommunens internetteksponerte tjenester. Disse svakhetene er nå lukket av kommunen.

IKT-sikkerhet i Rælingen kommune

01.11.2022
Revisjonen har sett nærmere på IKT-sikkerheten i Rælingen kommune, både når det gjelder overordnet styring og oppfølging av IKT-sikkerheten samt sikkerhet knyttet til internetteksponerte tjenester.

Vi finner at kommunen har fått på plass et godt grunnlag for å sikre styring og oppfølging av IKT-sikkerheten, men at det gjenstår arbeid nå det gjelder å følge opp og etterleve dette i praksis. For eksempel viser undersøkelsen at ansatte har for lite opplæring innen personvern og informasjonssikkerhet, og at praksis for å melde avvik på området ikke er god nok. I forbindelse med revisjonen ble det også gjennomført en inntreningningstest som fant sårbarheter i kommunens internetteksponerte tjenester. Disse svakhetene er nå lukket av kommunen.