bilde-rapport

Informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole i Lørenskog kommune

01.09.2016
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles. Formålet har vært å bidra til økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.

Undersøkelsen viser at det er behov for å etablere bedre internkontroll på området både på overordnet nivå i kommunen og på virksomhetsnivå. Revisjonens samlede vurdering er at sikkerhetsarbeidet, risikovurderinger og tilgangskontroll knyttet til barnervern og skoler i kommunen ikke er tilstrekkelig etter kravene i personopplysningsloven. Dette behøver imidlertid ikke bety at personopplysninger behandles på en kritikkverdig måte, men det er behov for å styrke etterlevelsen i henhold til kravene i personopplysningsloven.

Revisjonen konkluderer med at:
De undersøkte virksomhetene har i liten grad ivaretatt informasjonssikkerheten i tråd med kravene i personopplysningsloven.
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles. Formålet har vært å bidra til økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.
 
Undersøkelsen viser at det er behov for å etablere bedre internkontroll på området både på overordnet nivå i kommunen og på virksomhetsnivå. Revisjonens samlede vurdering er at sikkerhetsarbeidet, risikovurderinger og tilgangskontroll knyttet til barnervern og skoler i kommunen ikke er tilstrekkelig etter kravene i personopplysningsloven. Dette behøver imidlertid ikke bety at personopplysninger behandles på en kritikkverdig måte, men det er behov for å styrke etterlevelsen i henhold til kravene i personopplysningsloven.
 
Revisjonen konkluderer med at:
De undersøkte virksomhetene har i liten grad ivaretatt informasjonssikkerheten i tråd med kravene i personopplysningsloven.

Informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole i Lørenskog kommune

01.09.2016
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles. Formålet har vært å bidra til økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.

Undersøkelsen viser at det er behov for å etablere bedre internkontroll på området både på overordnet nivå i kommunen og på virksomhetsnivå. Revisjonens samlede vurdering er at sikkerhetsarbeidet, risikovurderinger og tilgangskontroll knyttet til barnervern og skoler i kommunen ikke er tilstrekkelig etter kravene i personopplysningsloven. Dette behøver imidlertid ikke bety at personopplysninger behandles på en kritikkverdig måte, men det er behov for å styrke etterlevelsen i henhold til kravene i personopplysningsloven.

Revisjonen konkluderer med at:
De undersøkte virksomhetene har i liten grad ivaretatt informasjonssikkerheten i tråd med kravene i personopplysningsloven.
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles. Formålet har vært å bidra til økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.
 
Undersøkelsen viser at det er behov for å etablere bedre internkontroll på området både på overordnet nivå i kommunen og på virksomhetsnivå. Revisjonens samlede vurdering er at sikkerhetsarbeidet, risikovurderinger og tilgangskontroll knyttet til barnervern og skoler i kommunen ikke er tilstrekkelig etter kravene i personopplysningsloven. Dette behøver imidlertid ikke bety at personopplysninger behandles på en kritikkverdig måte, men det er behov for å styrke etterlevelsen i henhold til kravene i personopplysningsloven.
 
Revisjonen konkluderer med at:
De undersøkte virksomhetene har i liten grad ivaretatt informasjonssikkerheten i tråd med kravene i personopplysningsloven.