bilde-rapport

Infrastruktur i Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune

03.02.2022
Revisjonen har i undersøkelsen sett nærmere på kommunens styring i tidligfasen av investeringsprosjektet. Her har vi lagt vekt på kommunens arbeid med planlegging, herunder hvilke rutiner, beslutninger og beslutningsgrunnlag som lå til grunn før kommunen gikk i gang med gjennomføringen. Undersøkelsen viser at Rælingen kommune ikke har planlagt investeringsprosjektet i henhold til anerkjent prosjektmetodikk. Revisjonen mener det har vært uheldig og konstaterer at det har vært store forsinkelser og kostnadsoverskridelser.                                                         Vi har videre undersøkt kommunens rutiner, retningslinjer og praksis når det gjelder beslutningspunkter hos de folkevalgte og rapportering til de folkevalgte i investeringsprosjektet. Investeringsprosjektet var forankret hos folkevalgte gjennom vedtak i kommunestyret, men beslutningsgrunnlaget for vedtak var ikke tilstrekkelig med hensyn til kompleksiteten i prosjektet. Det var ikke lagt opp til ett budsjett ved beslutning om konsept og ett budsjett ved beslutning om prosjektgjennomføringen, som forutsatt. Revisjonen mener det er uheldig at beslutningsbehov ikke ble fanget opp og rapportert underveis i tertial- og årsberetninger. Dette har gjort at kommunestyret ikke har hatt mulighet til å ta stilling til de merkostnader som har oppstått i prosjektet underveis, slik de skulle ha hatt.

Infrastruktur i Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune

03.02.2022
Revisjonen har i undersøkelsen sett nærmere på kommunens styring i tidligfasen av investeringsprosjektet. Her har vi lagt vekt på kommunens arbeid med planlegging, herunder hvilke rutiner, beslutninger og beslutningsgrunnlag som lå til grunn før kommunen gikk i gang med gjennomføringen. Undersøkelsen viser at Rælingen kommune ikke har planlagt investeringsprosjektet i henhold til anerkjent prosjektmetodikk. Revisjonen mener det har vært uheldig og konstaterer at det har vært store forsinkelser og kostnadsoverskridelser.                                                         Vi har videre undersøkt kommunens rutiner, retningslinjer og praksis når det gjelder beslutningspunkter hos de folkevalgte og rapportering til de folkevalgte i investeringsprosjektet. Investeringsprosjektet var forankret hos folkevalgte gjennom vedtak i kommunestyret, men beslutningsgrunnlaget for vedtak var ikke tilstrekkelig med hensyn til kompleksiteten i prosjektet. Det var ikke lagt opp til ett budsjett ved beslutning om konsept og ett budsjett ved beslutning om prosjektgjennomføringen, som forutsatt. Revisjonen mener det er uheldig at beslutningsbehov ikke ble fanget opp og rapportert underveis i tertial- og årsberetninger. Dette har gjort at kommunestyret ikke har hatt mulighet til å ta stilling til de merkostnader som har oppstått i prosjektet underveis, slik de skulle ha hatt.