bilde-rapport

Innføring av parkeringsavgifter i Ullensaker kommune

15.12.2020
Kontrollutvalget ba revisjonen gjøre en vurdering av om Ullensaker kommune har handlet i tråd med kommunestyrets beslutninger og vedtak når det gjelder nye bestemmelser om parkeringsgebyrer i Ullensaker kommune.

Revisjonens vurdering er at rådmannen har handlet i tråd med kommunestyrets beslutninger og vedtak når det gjelder nye bestemmelser om parkeringsgebyrer i Ullensaker kommune. Vi påpeker samtidig  viktigheten av at både saksfremstillinger, grunnlagsdokumenter og vedtak i forbindelse med politiske saker er tilgjengelige og lette å forstå. I dette tilfellet har begrepsbruken benyttet av administrasjonen i aktuell dokumentasjon variert noe underveis, noe som har gjort det vanskeligere å følge saksgangen. Vedtakene i kommunestyret kunne også vært tydeligere.
 

Innføring av parkeringsavgifter i Ullensaker kommune

15.12.2020
Kontrollutvalget ba revisjonen gjøre en vurdering av om Ullensaker kommune har handlet i tråd med kommunestyrets beslutninger og vedtak når det gjelder nye bestemmelser om parkeringsgebyrer i Ullensaker kommune.

Revisjonens vurdering er at rådmannen har handlet i tråd med kommunestyrets beslutninger og vedtak når det gjelder nye bestemmelser om parkeringsgebyrer i Ullensaker kommune. Vi påpeker samtidig  viktigheten av at både saksfremstillinger, grunnlagsdokumenter og vedtak i forbindelse med politiske saker er tilgjengelige og lette å forstå. I dette tilfellet har begrepsbruken benyttet av administrasjonen i aktuell dokumentasjon variert noe underveis, noe som har gjort det vanskeligere å følge saksgangen. Vedtakene i kommunestyret kunne også vært tydeligere.