bilde-rapport

Integrering av flyktninger i Ullensaker kommune

19.04.2018
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid med integrering av flyktninger, der i blant hvor mange som begynner i en jobb, eller tar videre utdanning etter introduksjonsprogrammets slutt. Undersøkelsen viser at det varierer fra år til år om kommunen når det nasjonale målet om overgang til arbeid eller utdanning. Undersøkelsen viser videre at mye er på plass når det gjelder kommunens introduksjonsprogram, men at det er et forbedringspotensial på flere områder, der i blant internkontroll.

Integrering av flyktninger i Ullensaker kommune

19.04.2018
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid med integrering av flyktninger, der i blant hvor mange som begynner i en jobb, eller tar videre utdanning etter introduksjonsprogrammets slutt. Undersøkelsen viser at det varierer fra år til år om kommunen når det nasjonale målet om overgang til arbeid eller utdanning. Undersøkelsen viser videre at mye er på plass når det gjelder kommunens introduksjonsprogram, men at det er et forbedringspotensial på flere områder, der i blant internkontroll.