bilde-rapport

Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i Hurdal kommune

15.11.2021
Undersøkelsen viser at kommunen har fått på plass tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene, rutiner for saksbehandling og at det har blitt etablert en tildelingsenhet med en tilstrekkelig avklart organisering. Samtidig viser undersøkelsen at det er grunnleggende svakheter og mangler på andre områder i helse- og omsorgstjenestens internkontroll. Kommunen gjennomfører ikke systematiske risikovurderinger i tjenesten, men det er planlagt å implementere risikomodulen i kvalitetssystem TQM for å styrke dette området. Når det gjelder avvik har kommunen tatt i bruk avviksmodulen i TQM og det er gjennomført opplæring av ledere og ansatte. Det står imidlertid fortsatt igjen en del arbeid knyttet til å sikre en felles forståelse av hvilke avvik som skal meldes, i tillegg til rutiner for å sikre at avvikene som meldes bidrar inn i kommunens arbeid med å planlegge og forbedre helse- og omsorgstjenestene. Det oppgis videre av ledere i helse- og omsorgstjenesten at det er mangler knyttet til felles skriftlig nedfelte rutiner og prosedyrer, noe som er viktig for å sikre at de ansatte melder avvik med utgangspunkt i en felles forståelse av praksis i tjenesten.
'

Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i Hurdal kommune

15.11.2021
Undersøkelsen viser at kommunen har fått på plass tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene, rutiner for saksbehandling og at det har blitt etablert en tildelingsenhet med en tilstrekkelig avklart organisering. Samtidig viser undersøkelsen at det er grunnleggende svakheter og mangler på andre områder i helse- og omsorgstjenestens internkontroll. Kommunen gjennomfører ikke systematiske risikovurderinger i tjenesten, men det er planlagt å implementere risikomodulen i kvalitetssystem TQM for å styrke dette området. Når det gjelder avvik har kommunen tatt i bruk avviksmodulen i TQM og det er gjennomført opplæring av ledere og ansatte. Det står imidlertid fortsatt igjen en del arbeid knyttet til å sikre en felles forståelse av hvilke avvik som skal meldes, i tillegg til rutiner for å sikre at avvikene som meldes bidrar inn i kommunens arbeid med å planlegge og forbedre helse- og omsorgstjenestene. Det oppgis videre av ledere i helse- og omsorgstjenesten at det er mangler knyttet til felles skriftlig nedfelte rutiner og prosedyrer, noe som er viktig for å sikre at de ansatte melder avvik med utgangspunkt i en felles forståelse av praksis i tjenesten.
'