bilde-rapport

Internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter i Rælingen kommune

30.01.2015
I kommunestyret 18. juni 2014 ble sak 14/50 Demenssenter på Løvenstad – prosess rundt avbestilling av kontrakt behandlet. Kommunestyret vedtok at kommunen skalinngå en avtale om terminering av kontrakten med Betonmast Romerike AS. Termineringsavtalen medfører at kommunen utbetalte 9,5 millioner kroner i erstatning til selskapet for tapet av kontrakten med kommunen.

I etterkant av dette fikk revisjonen i oppdrag å se nærmere på om Rælingen kommune har gjort endringer i sin internkontroll som følge av avbestillingssaken, herunder kompetanseheving og kvalitetssikring ved offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter. 

Internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter i Rælingen kommune

30.01.2015
I kommunestyret 18. juni 2014 ble sak 14/50 Demenssenter på Løvenstad – prosess rundt avbestilling av kontrakt behandlet. Kommunestyret vedtok at kommunen skalinngå en avtale om terminering av kontrakten med Betonmast Romerike AS. Termineringsavtalen medfører at kommunen utbetalte 9,5 millioner kroner i erstatning til selskapet for tapet av kontrakten med kommunen.

I etterkant av dette fikk revisjonen i oppdrag å se nærmere på om Rælingen kommune har gjort endringer i sin internkontroll som følge av avbestillingssaken, herunder kompetanseheving og kvalitetssikring ved offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter.