bilde-rapport

Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune

30.11.2015
Revisjonen fikk i oppdrag fra kontrollutvalget å se nærmere på kommunens implementering av sektorovergripende internkontrollrutiner. Blant annet så vi nærmere på om virksomhetene i kommunen fyller ut skjemaer for implementering av internkontroll, der man blant annet skulle gjennomføre risikovurderinger og beskrive tiltak.

Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune

30.11.2015
Revisjonen fikk i oppdrag fra kontrollutvalget å se nærmere på kommunens implementering av sektorovergripende internkontrollrutiner. Blant annet så vi nærmere på om virksomhetene i kommunen fyller ut skjemaer for implementering av internkontroll, der man blant annet skulle gjennomføre risikovurderinger og beskrive tiltak.