bilde-rapport

Ivaretakelse av ansatte i Frogn kommune

20.11.2023
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid for å ivareta egne ansatte. Undersøkelsen viser at kommunens praksis for medbestemmelse på lokalt nivå har noen svakheter.​ Videre viser undersøkelsen at enkelte virksomheter i liten grad følger opp resultater fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.​ Undersøkelsen viser også at kommunen ikke når sin vedtatte målsetting om sykefravær på fem prosent.
 

Ivaretakelse av ansatte i Frogn kommune

20.11.2023
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid for å ivareta egne ansatte. Undersøkelsen viser at kommunens praksis for medbestemmelse på lokalt nivå har noen svakheter.​ Videre viser undersøkelsen at enkelte virksomheter i liten grad følger opp resultater fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.​ Undersøkelsen viser også at kommunen ikke når sin vedtatte målsetting om sykefravær på fem prosent.