bilde-rapport

Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune

24.02.2023 12:37
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen håndterte noen av de lovpålagte tjenestene innen grunnskoleopplæringen under koronapandemien, det vil si fra våren 2020 til våren 2022. Videre har vi beskrevet eventuelle konsekvenser av pandemien for saksomfang og saksbehandlingsfrister av søknader på ulike sektorområder. Undersøkelsen viser at skoleeier og skolene i Nittedal tilrettela for at det på rødt nivå maksimalt skulle være 50 prosent hjemmeopplæring for den enkelte elev. Dermed fikk alle elever delvis være fysisk til stede på skolen også i disse periodene. Skoleeier utarbeidet ikke beredskapsplan for skoleeiere, men «råd og retningslinjer» i reviderte utgaver som dekker flere av de områder en beredskapsplan for skoleeiere bør omfatte. Elever med vedtak om spesialundervisning fikk i perioder færre timer enn i vedtaket. Til tross for at det ifølge skoleeier er gitt føringer om å registrere reduksjon i tilbudet i skolenes avvikssystemer, viser undersøkelsen at det likevel var noe usikkerhet knyttet til hvordan avvik skal registreres. Omfanget av saker som er saksbehandlet innen ulike tjenesteområder i kommunen har til en viss grad blitt påvirket av pandemiens konsekvenser, slik enhetsledere vurderer endringene. Det gjelder blant annet sakstyper i helse- og omsorgssektoren, søknader om kommunale boliger og henvisninger til PPT. Undersøkelsen viser at det i perioden 2020-2021 ikke har vært flere fristbrudd i utvalget saker vi har gjennomgått, enn i 2019.
 

Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune

24.02.2023 12:37
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen håndterte noen av de lovpålagte tjenestene innen grunnskoleopplæringen under koronapandemien, det vil si fra våren 2020 til våren 2022. Videre har vi beskrevet eventuelle konsekvenser av pandemien for saksomfang og saksbehandlingsfrister av søknader på ulike sektorområder. Undersøkelsen viser at skoleeier og skolene i Nittedal tilrettela for at det på rødt nivå maksimalt skulle være 50 prosent hjemmeopplæring for den enkelte elev. Dermed fikk alle elever delvis være fysisk til stede på skolen også i disse periodene. Skoleeier utarbeidet ikke beredskapsplan for skoleeiere, men «råd og retningslinjer» i reviderte utgaver som dekker flere av de områder en beredskapsplan for skoleeiere bør omfatte. Elever med vedtak om spesialundervisning fikk i perioder færre timer enn i vedtaket. Til tross for at det ifølge skoleeier er gitt føringer om å registrere reduksjon i tilbudet i skolenes avvikssystemer, viser undersøkelsen at det likevel var noe usikkerhet knyttet til hvordan avvik skal registreres. Omfanget av saker som er saksbehandlet innen ulike tjenesteområder i kommunen har til en viss grad blitt påvirket av pandemiens konsekvenser, slik enhetsledere vurderer endringene. Det gjelder blant annet sakstyper i helse- og omsorgssektoren, søknader om kommunale boliger og henvisninger til PPT. Undersøkelsen viser at det i perioden 2020-2021 ikke har vært flere fristbrudd i utvalget saker vi har gjennomgått, enn i 2019.