bilde-rapport

Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien i Rælingen kommune

15.05.2019
Enhet institusjonstjenesten og enhet hjemmebaserte tjenester i Rælingen har ansvar for kommunens sykehjems- og hjemmetjenestetilbud. Romerike revisjon har undersøkt i hvilken grad Rælingen kommune sikrer ivaretakelse av brukernes grunnleggende behov, har etablert et forsvarlig system for avvikshåndtering og i hvilken grad kommunen innhenter og nyttiggjør seg erfaringer fra brukere og pårørende. Undersøkelsen er avgrenset til kommunens sykehjem og hjemmesykepleieavdelingen. Undersøkelsen viser at selv om mye er på plass, er det flere forbedringspunkter innenfor de tre temaene som er omfattet av denne undersøkelsen.

Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien i Rælingen kommune

15.05.2019
Enhet institusjonstjenesten og enhet hjemmebaserte tjenester i Rælingen har ansvar for kommunens sykehjems- og hjemmetjenestetilbud. Romerike revisjon har undersøkt i hvilken grad Rælingen kommune sikrer ivaretakelse av brukernes grunnleggende behov, har etablert et forsvarlig system for avvikshåndtering og i hvilken grad kommunen innhenter og nyttiggjør seg erfaringer fra brukere og pårørende. Undersøkelsen er avgrenset til kommunens sykehjem og hjemmesykepleieavdelingen. Undersøkelsen viser at selv om mye er på plass, er det flere forbedringspunkter innenfor de tre temaene som er omfattet av denne undersøkelsen.