bilde-rapport

Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen i Eidsvoll kommune

29.04.2020
Revisjonen har undersøkt kommunens innsats for å styrke læringsresultatene i Eidsvollskolen. Undersøkelsen viser at det er behov for å styrke arbeidet med læringsmiljøet på skolene. I tillegg opplever rektorer og lærere at kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid er fragmentert og for lite målrettet, samt at oppfølgingen og forankringen av dette arbeidet kan styrkes. Undersøkelsen viser også at resultatene fra nasjonale prøver ikke følges opp i tilstrekkelig grad.

Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen i Eidsvoll kommune

29.04.2020
Revisjonen har undersøkt kommunens innsats for å styrke læringsresultatene i Eidsvollskolen. Undersøkelsen viser at det er behov for å styrke arbeidet med læringsmiljøet på skolene. I tillegg opplever rektorer og lærere at kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid er fragmentert og for lite målrettet, samt at oppfølgingen og forankringen av dette arbeidet kan styrkes. Undersøkelsen viser også at resultatene fra nasjonale prøver ikke følges opp i tilstrekkelig grad.