bilde-rapport

Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien - smitteverntiltak og vaksinering - delrapport 2

28.04.2023
Formålet med undersøkelsen har vært å evaluere Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien. For å belyse formålet, har revisjonen i denne delrapporten undersøkt hvordan kommunen ivaretok smitteverntiltak og vaksinering. Undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige håndterte TISK og vaksinering på en god måte. Når det gjelder kapasiteten til å teste innbyggerne, utarbeidet kommunen planer og gjennomførte testing på en god måte under pandemien. For eksempel tilpasset kommunen testkapasiteten etter behovet for testing. Når det gjelder vaksiner, hadde kommunen gode rutiner og praksis for å håndtere vaksinene i tråd med produsentenes krav og vaksinere innbyggerne.
 
 

Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien - smitteverntiltak og vaksinering - delrapport 2

28.04.2023
Formålet med undersøkelsen har vært å evaluere Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien. For å belyse formålet, har revisjonen i denne delrapporten undersøkt hvordan kommunen ivaretok smitteverntiltak og vaksinering. Undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige håndterte TISK og vaksinering på en god måte. Når det gjelder kapasiteten til å teste innbyggerne, utarbeidet kommunen planer og gjennomførte testing på en god måte under pandemien. For eksempel tilpasset kommunen testkapasiteten etter behovet for testing. Når det gjelder vaksiner, hadde kommunen gode rutiner og praksis for å håndtere vaksinene i tråd med produsentenes krav og vaksinere innbyggerne.