bilde-rapport

Mobbing i skolen i Hurdal kommune

02.03.2023
Revisjonen har undersøkt Hurdal kommunes arbeid mot mobbing i skolen.  

Revisjonen mener det er positivt at kommunen arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mobbing. Samtidig vurderer revisjonen at det er grunnlag for forbedring når det gjelder opplæring av ansatte.

Videre mener revisjonen det er positivt at kommunen i stor grad har rutiner som bidrar til at elever som kan være eller er utsatt for mobbing følges opp i samsvar med lovkrav. Undersøkelsen viser likevel at praksis for oppfølging av de ulike delpliktene i lovverket, og dokumentasjonen av at delpliktene er fulgt opp, ikke alltid er tilstrekkelig ivaretatt. Revisjonens funn i spørreundersøkelsen indikerer manglende opplæring og informasjon om aktivitetsplikten. Revisjonen mener det er viktig at alle ansatte på skolen har tydelig kunnskap om når de skal gripe inn i situasjoner, om skjerpet aktivitetsplikt ved voksnes mobbing av elever, og at de skal bruke meldeskjema dersom de vet eller mistenker at elever opplever mobbing. Revisjonen mener også at dokumentasjonen i flere av sakene som er undersøkt, framstår som mangelfull.
 

Mobbing i skolen i Hurdal kommune

02.03.2023
Revisjonen har undersøkt Hurdal kommunes arbeid mot mobbing i skolen.  

Revisjonen mener det er positivt at kommunen arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mobbing. Samtidig vurderer revisjonen at det er grunnlag for forbedring når det gjelder opplæring av ansatte.

Videre mener revisjonen det er positivt at kommunen i stor grad har rutiner som bidrar til at elever som kan være eller er utsatt for mobbing følges opp i samsvar med lovkrav. Undersøkelsen viser likevel at praksis for oppfølging av de ulike delpliktene i lovverket, og dokumentasjonen av at delpliktene er fulgt opp, ikke alltid er tilstrekkelig ivaretatt. Revisjonens funn i spørreundersøkelsen indikerer manglende opplæring og informasjon om aktivitetsplikten. Revisjonen mener det er viktig at alle ansatte på skolen har tydelig kunnskap om når de skal gripe inn i situasjoner, om skjerpet aktivitetsplikt ved voksnes mobbing av elever, og at de skal bruke meldeskjema dersom de vet eller mistenker at elever opplever mobbing. Revisjonen mener også at dokumentasjonen i flere av sakene som er undersøkt, framstår som mangelfull.