bilde-rapport

Mobbing i skolen i Nannestad kommune

01.08.2019
En undersøkelse om hvorvidt kommune og skoler følger opp sitt ansvar med å følge opp elever som er utsatt for mobbing og annen krenkende atferd, viser at det er ulik praksis i hvorvidt skolene etterlever aktivitetsplikten.

Mobbing i skolen i Nannestad kommune

01.08.2019
En undersøkelse om hvorvidt kommune og skoler følger opp sitt ansvar med å følge opp elever som er utsatt for mobbing og annen krenkende atferd, viser at det er ulik praksis i hvorvidt skolene etterlever aktivitetsplikten.