bilde-rapport

Mobbing i skolen i Rælingen kommune

02.07.2020
Revisjonen har undersøkt Rælingen kommunes arbeid mot mobbing i skolen. Revisjonen mener at det er positivt at Rælingen kommune som skoleeier har utarbeidet beskrivelser av det systematiske og forebyggende arbeidet og alle skolene har utarbeidet plan for skolemiljø. Undersøkelsen viser imidlertid at en fjerdedel av de ansatte opplever at det ikke gjennomføres tilstrekkelig opplæring i temaet mobbing, og deler av de ansatte er usikre på rutiner knyttet til når det skal varsles og gripes inn. Ved flere skoler opplever ansatte at tiltak som settes inn ikke er tilstrekkelige for å stoppe mobbingen. I tillegg finner undersøkelsen at voksnes mobbing av elever har i liten grad vært et tema til drøfting ved flere av skolene.

Mobbing i skolen i Rælingen kommune

02.07.2020
Revisjonen har undersøkt Rælingen kommunes arbeid mot mobbing i skolen. Revisjonen mener at det er positivt at Rælingen kommune som skoleeier har utarbeidet beskrivelser av det systematiske og forebyggende arbeidet og alle skolene har utarbeidet plan for skolemiljø. Undersøkelsen viser imidlertid at en fjerdedel av de ansatte opplever at det ikke gjennomføres tilstrekkelig opplæring i temaet mobbing, og deler av de ansatte er usikre på rutiner knyttet til når det skal varsles og gripes inn. Ved flere skoler opplever ansatte at tiltak som settes inn ikke er tilstrekkelige for å stoppe mobbingen. I tillegg finner undersøkelsen at voksnes mobbing av elever har i liten grad vært et tema til drøfting ved flere av skolene.