bilde-rapport

Mobbing i skolen i Ullensaker kommune

02.09.2019
Revisjonen har undersøkt Ullensaker kommunes arbeid mot mobbing i skolen. Andelen elever som mobbes i Ullensaker har holdt seg høyt i perioden 2016 – 2018. Kommunen har kommet langt i arbeidet med å få på plass systemer og rutiner mot mobbing, men gode systemer og rutiner er ikke i seg selv nok til å forebygge og stanse mobbing. Revisjonen mener at det er bekymringsverdig at en stor andel av mobbingen ikke avdekkes. Undersøkelsen viser også at nesten en tredjedel av de ansatte ikke får tilstrekkelig kurs og opplæring om temaet mobbing og krenkende atferd.

Mobbing i skolen i Ullensaker kommune

02.09.2019
Revisjonen har undersøkt Ullensaker kommunes arbeid mot mobbing i skolen. Andelen elever som mobbes i Ullensaker har holdt seg høyt i perioden 2016 – 2018. Kommunen har kommet langt i arbeidet med å få på plass systemer og rutiner mot mobbing, men gode systemer og rutiner er ikke i seg selv nok til å forebygge og stanse mobbing. Revisjonen mener at det er bekymringsverdig at en stor andel av mobbingen ikke avdekkes. Undersøkelsen viser også at nesten en tredjedel av de ansatte ikke får tilstrekkelig kurs og opplæring om temaet mobbing og krenkende atferd.